Skip to main content
Skip banner

Edycja genetyczna

„Wielka się burza kartką przemieszcza. Edycja genetyczna wybranych wierszy Jerzego Harasymowicza”, opracowała oraz opatrzyła wstępem i posłowiem Magdalena Rząsa, 2021.

mgr Magdalena Rząsa – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, w roku 2021 ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Polonistyki (kierunek edytorstwo). Opracowana przez nią edycja genetyczna pozwala obcować – za pośrednictwem reprodukcji oraz transliteracji – z dokumentami, będącymi śladem i zapisem dynamiki procesu tekstotwórczego. Edycji towarzyszy autorski esej, poświęcony warsztatowi pisarskiemu Jerzego Harasymowicza.

Zapraszamy do lektury.  >>