Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

O nas

Pracownia Badań nad Procesem Twórczym powstała 1 listopada 2020 roku. Jest jednostką naukową, działającą na Wydziale Polonistyki UJ, związaną z Katedrą Historii Literatury Polskiej XX Wieku.

Pracownia łączy badaczy, zaciekawionych interdyscyplinarnymi studiami nad szczególnym przejawem ludzkiej kreatywności, jakim jest proces twórczy. W polu jej zainteresowania mieszczą się różne dziedziny sztuki (literatura, teatr, film, malarstwo, rzeźba, muzyka…), różne okresy historyczne (od średniowiecza do wieku XXI), a także różne dyskursy, metodologie i praktyki badawcze, sytuujące w centrum uwagi fenomen kreacji (m.in. krytyka genetyczna, antropologia tworzenia, filozofia, psychologia i socjologia twórczości).

Pracownia organizuje wykłady, referaty, seminaria tematyczne oraz konferencje, realizuje projekty badawcze. Działania te prowadzone są w dwu – realizowanych równolegle – programach: polskim oraz międzynarodowym (w języku angielskim).

Pracownia prowadzi wspólne działania badawcze i wydawnicze z Instytutem Literaturoznawstwa, będącym częścią Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Osobą koordynującą współpracę ze strony „śląskiej” jest prof. dr hab. Adam Dziadek, Dziekan Wydziału Humanistycznego. 

W ramach kooperacji planowane jest uruchomienie w roku 2021 serii wydawniczej, poświęconej – szeroko rozumianej – problematyce kreatywności i będącej wspólnym przedsięwzięciem Pracowni Badań nad Procesem Twórczym (Wydział Polonistyki UJ) oraz Instytutu Literaturoznawstwa  (Wydział Humanistyczny UŚ).